Metall-Expres Sp. z o.o. Beneficjentem

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 5 października 2016 roku Spółka Metall-Expres podpisała umowę nr POIR.03.02.02-00-0038/16 o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie technologii produkcji drutu z miedzi beztlenowej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie procesu produkcyjnego drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

  1. Budowa hali produkcyjno- magazynowej oraz budowa placu manewrowego.
  2. Zakup linii technologicznej.
  3. Wyposażenie hali produkcyjno-magazynowej.
  4. Zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania.

Wartość projektu: 28 300 000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 6 000 000,00 zł.