GATUNKI MIEDZI

PN PN-EN DIN
Symbol / Symbol Numer / Number Symbol / Symbol Numer/ Number
M1E Cu-ETP1 CW003A E-Cu57 2.0060
M1E Cu-ETP CW004A E-Cu58 2.0065
Cu-OF CW008A OF-Cu 2.0040
Cu-OFE CW009A OFE-Cu 2.0040
M2R Cu-DHP CW024A SF-Cu 2.0090
Cu-HCP CW021A SE-Cu 2.0070
Cu-PHC CW020 A SE-Cu 2.0070
Cu-FRHC CW005A
Cu-FRTP CW006A
M1R Cu-DLP CW023A SW-Cu 2.0076
Cu-DXP CW025A
MHY CuCr1Zr CW106C CuCr1Zr 2.1293
CuTep CW118C CuTep 2.1546

Cu-ETP1 Miedź elektrolityczna o wysokiej czystości
Cu-ETP Miedź elektrolityczna o wysokiej przewodności elektrycznej
Cu-OF Miedź beztlenowa o wysokiej przewodności elektrycznej
Cu-OFE Miedź beztlenowa gatunek elektroniczny (do stosowania w elektronice)
Cu-DHP Miedź odtleniona fosforem o wysokiej zawartości fosforu
Cu-HCP Miedź odtleniona fosforem o wysokiej przewodności elektrycznej
Cu-PHC Miedź zawierająca fosfor
Cu-FRHC Miedź rafi nowana ogniowo o wysokiej przewodności elektrycznej
Cu-FRTP Miedź rafi nowana ogniowo o wysokiej przewodności elektrycznej
Cu-DLP Miedź odtleniona fosforem o niskiej zawartości fosforu
Cu-DXP Miedź odtleniona fosforem
CuCr1Zr Miedź chromowo-cyrkonowa
CuTep Miedź tellurowa

STANY UTWARDZENIA PRĘTÓW I DRUTÓW MIEDZIANYCH

STAN / TEMPER
  PN PN-EN DIN
Miękki / Wyżarzony / Soft / Annealed r R200 / H035 F20
Półtwardy / Half Hard z4 R250 / H065 F25
Twardy / Hard z6 R300 / H085 F30
Wyciskany / Extruded PP P P

STANY UTWARDZENIA BLACH I TAŚM MIEDZIANYCH

STAN / TEMPER
  PN PN-EN Grubość nominalna / Nominal thickness(mm)
Miękki / Wyżarzony / Soft / Annealed r R200 powyżej 5
H040
R220 0,2-5
H040
Półtwardy / Half hard z4 R240 0,2-15
H065
Twardy / Hard z6 R290 0,2-15
H090
Sprężysty / Extra hard z8 R360 0,2-2
H110

Właściwości miedzi

Miedź należy do grupy metali półszlachetnych, ciężkich. Jej gęstość wynosi 8,96 kg/dm3, a temperatura topnienia 1084,45 oC. Jest metalem miękkim, kowalnym, który ze względu na charakterystyczną pomarańczowo-czerwoną barwę określany jest mianem ,,czerwonego metalu’’.

Charakteryzuje się znakomitą przewodnością cieplną i elektryczną. Jest metalem niemagnetycznym wykazującym właściwości bakteriobójcze. W kontakcie z powietrzem szybko pokrywa się cienką, ochronną warstwą tlenku, która zapobiega dalszym reakcjom. Miedź wystawiona przez dłuższy czas na działanie wilgotnego powietrza wytwarza zieloną warstwę soli miedzi, zwaną patyną, która chroni metal przed korozją.

Dzięki swoim właściwościom jest – po aluminium – najchętniej wykorzystywanym metalem nieżelaznym. Jako jeden z nielicznych surowców miedź może być poddawana wielokrotnemu recyklingowi bez utraty swoich właściwości.

Zastosowanie

Ze względu na bardzo dobre właściwości elektryczne i cieplne miedź ma szerokie zastosowanie w elektrotechnice, elektronice oraz telekomunikacji. Wykorzystywana jest do produkcji rozdzielnic elektrycznych, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, przy instalacjach wodociągowych oraz jako absorber energii w kolektorach słonecznych.

Miedź znajduje również zastosowanie w automatyce, w przemyśle motoryzacyjnym oraz kablowym. Ze względu na wysoką odporność na warunki atmosferyczne, trwałość oraz walory estetyczne miedź fosforowa chętnie wykorzystywana jest na pokrycia i akcesoria dachowe.

Szybki kontakt z firmą Metall-Expres

Masz pytanie?

zadzwoń: +48 17 860 34 00

×