Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

Cele zrównoważonego rozwoju oraz ochrona środowiska stanowią w naszej Firmie fundament prowadzonej działalności. Każdego roku staramy się być coraz bardziej przyjaźni dla środowiska.

Zrównoważony rozwój

Każdą decyzję dotyczącą naszej produkcji podejmujemy w sposób odpowiedzialny i świadomy pozostając w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Dążymy do usprawnienia naszych procesów produkcyjnych oraz metod wykorzystania surowców w celu poprawy ich wydajności oraz wyeliminowania emisji CO2 do atmosfery. Dodatkowo, w celu ochrony środowiska, a tym samym w dbałości o zachowanie różnorodności biologicznej, koncentrujemy się na rozwiązaniach ograniczających zmiany klimatu.

Ślad węglowy, zminimalizowanie emisji gazów cieplarnianych

Staramy się minimalizować emisję gazów cieplarnianych i sukcesywnie zwiększać udział odnawialnych źródeł energii w naszej codziennej działalności. Od 2021 r.  monitorujemy emisję śladu węglowego zgodnie ze standardami GHG Protocol i normą ISO 14064-1, zobowiązaliśmy się do zredukowania emisji CO2 o 50% do 2025 roku.

Redukcja śladu węglowego to nasza walka ze zmianami klimatycznymi.

Przykłady wdrożonych działań oraz nieustannie realizowanych przedsięwzięć w naszej Firmie w celu ochrony środowiska:

  • korzystamy z elektrycznych wózków widłowych w naszych halach magazynowych i produkcyjnych, dzięki temu nie są wytwarzane opary szkodliwe dla zdrowia i środowiska,
  • stosujemy recykling, sortujemy odpady oraz dbamy o to, aby każdy z naszych pracowników był przeszkolony w tym zakresie,
  • sukcesywnie eliminujemy stosowanie opakowań jednorazowych,
  • zastąpiliśmy dotychczas wykorzystywane oświetlenie tradycyjne energooszczędnym oświetleniem LED w naszych halach produkcyjnych i magazynowych oraz w pomieszczeniach biurowych,
  • posiadamy nowoczesne, przyjazne dla środowiska laboratorium badawcze, w którym regularnie kontrolujemy próbki surowców wykorzystywanych w naszym procesie produkcyjnym,
  • tradycyjne źródła energii takie jak węgiel i gaz ziemny zastępujemy źródłami energii odnawialnej tj. energią słoneczną,
  • usprawniamy naszą flotę samochodową wymieniając samochody spalinowe na elektryczne.

W dążeniu do zrównoważonego rozwoju większość  naszych Partnerów Biznesowych angażuje się w kwestię redukcji emisji śladu węglowego.

 

Certyfikat potwierdzający obliczanie śladu węglowego organizacji Metall-Expres

 

Ochrona środowiska

W naszej działalności stosujemy przepisy z zakresu ochrony środowiska.

Każdy z naszych Oddziałów posiada decyzje odpadowe dotyczące zbierania odpadów. Ponadto w Zakładzie w Zaczerniu posiadamy zezwolenie na odzysk metali. Od 2020 r. jesteśmy zarejestrowani w systemie BDO (Bazy Danych Odpadowych), w której prowadzimy bieżącą ewidencję odpadów, składamy roczne raporty odpadowe oraz sporządzamy Karty Przekazania Odpadów.

Pragniemy jednocześnie nadmienić, iż naszym głównym surowcem produkcyjnym jest miedź, jeden z najbardziej ekologicznych materiałów. Miedź może być przetwarzana wielokrotnie bez utraty jakości. Zastosowanie tego surowca w instalacjach elektrycznych zwiększa ich wydajność ograniczając tym samym emisję CO2 oraz redukując ślad węglowy.

Szybki kontakt z firmą Metall-Expres

Masz pytanie?

zadzwoń: +48 17 860 34 00

×