GATUNKI ALUMINIUM

PN PN-EN DIN
Symbol / Symbol Numer / Number Symbol / Symbol Symbol / Symbol Numer/ Number
A1 1050A Al 99,5 Al 99,5 3.0255
A0 1070A Al 99,7 Al 99,7 3.0275
A1E 1350A E-Al 99,5 E-Al 3.0257
2007 AlCu4PbMgMn AlCuMgPb 3.1645
PA6 2017A AlCu4MgSi AlCuMg1 3.1325
2011 AlCu6BiPb AlCuBiPb 3.1655
PA7 2024 AlCu4Mg1 AlCuMg2 3.1355
3003 AlMn1Cu AlMnCu 3.0517
3005 AlMn1Mg0,5 AlMn1Mg0,5 3.0526
PA1 3103 AlMn1 AlMn1 3.0515
PA16 3105 AlMn0,5Mg0,5 AlMn0,5Mg0,5 3.0505
PA2 5251 AlMg2 AlMg2Mn0,3 3.3525
PA11 5754 AlMg3 AlMg3 3.3535
PA43 5005A AlMg1 AlMg1 3.3315
PA13 5083 AlMg4,5Mn0,7 AlMg4,5Mn 3.3547
PA38 6060 AlMgSi AlMgSi0,5 3.3206
PA38 6063 AlMg0,7Si AlMgSi0,5 3.3206
6005A AlSiMg
PA4 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3.2315
PA45 6061 AlMg1SiCu AlMg1SiCu 3.3211
6101 AlMgSi E-AlMgSi0,5 3.3207
PA47 7020 AlZn4,5Mg1 AlZn4,5Mg1 3.4335
(CERTAL) 7022 AlZn5Mg3Cu AlZnMgCu0,5 3.4345
PA9 (FORTAL) 7075 AlZn5,5MgCu AlZnMgCu1,5 3.4365

STANY UTWARDZENIA ALUMINIUM

Symbol stanu  / Symbol Opis stanu Temper designations
F surowy, bez obróbki cieplnej crude aluminum without thermal treatment
0 wyżarzony – dla wyrobów uzyskujących ustalone własności w procesie wytwarzania na gorąco close-annealed – for products gaining specific properties in the process of hot working
01 obrobiony ciepnie w czasie i temperaturze zalecanej dla wyrobów przesyconych i wolno schłodzonych do temp. pokojowej heat treated in time and temperature recommended for supersaturated products as well as products which are slowly cooled to room temperature
02 obrobiony cieplno-plastycznie w celu zwiększenia odkształcalności gone through the process hot working to enhance formability
03 ujednorodniony homogenized
H11 umocniony wyłącznie zgniotem lekko pomiędzy 0 a H22 strain hardened between 0 and H22
H12 umocniony wyłącznie zgniotem ¼ tawrdy strain hardened ¼ hard
H14 umocniony wyłącznie zgniotem ½ twardy strain hardened ½ hard
H16 umocniony wyłącznie zgniotem ¾ twardy strain hardened ¾ hard
H18 umocniony wyłącznie zgniotem twardy strain hardened full hard
H19 umocniony wyłącznie zgniotem ekstra tawrdy strain hardened extra hard
H22 umocniony i częściowo wyżarzony ¼ tawrdy strain hardened and partially annealed ¼ hard
H24 umocniony i częściowo wyżarzony ½ twardy strain hardened and partially annealed ½ hard
H26 umocniony i częściowo wyżarzony ¾ twardy strain hardened and partially annealed ¾ hard
H28 umocniony i częściowo wyżarzony twardy strain hardened and partially annealed full hard
H32 umocniony i stabilizowany ¼ tawrdy strain hardened and stabilized ¼ hard
H34 umocniony i stabilizowany ½ twardy strain hardened and stabilized ½ hard
H36 umocniony i stabilizowany ¾ twardy strain hardened and stabilized ¾ hard
H38 umocniony i stabilizowany twardy strain hardened and stabilized full hard
H42 umocniony i malowany lub lakierowany ¼ tawrdy strain hardened and painted or lacquered ¼ hard
H44 umocniony i malowany lub lakierowany ½ twardy strain hardened and painted or lacquered ½ hard
H46 umocniony i malowany lub lakierowany ¾ twardy strain hardened and painted or lacquered ¾ hard
H48 umocniony i malowany lub lakierowany twardy strain hardened and painted or lacquered full hard
T1 schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu cooled from elevated temperature shaping process and naturally aged to produce stable temper
T2 schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, odkształcony na zimno i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu cooled from elevated temperature shaping process, cold worked and naturally aged to produce stable temper
T3 przesycony, odkształcony na zimno i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu solution heat treated, cold worked and naturally aged to produce stable temper
T4 przesycony i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu solution heat treated and naturally aged to produce stable temper
T5 schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania a następnie sztucznie starzony cooled from elevated temperature shaping process and artificially aged
T6 przesycony a następnie sztucznie starzony solution heat treated and artificially aged
T7 przesycony i stabilizowany solution heat treated and stabilized
T8 przesycony, odkształcony na zimno i sztucznie starzony solution heat treated, cold worked and artificially aged
T9 przesycony, sztucznie starzony i odkształcony na zimno solution heat treated, artificially aged and cold worked
T10 schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, odkształcony na zimno i sztucznie starzony cooled from elevated temperature shaping process, cold-worked and artificially aged

Aluminium (glin) jest metalem bardzo lekkim, kowalnym o srebrzystoszarej barwie.

Właściwości aluminium:

  • Zawartość aluminium stanowi 8% skorupy ziemskiej;
  • Gęstość aluminium wynosi 2,699 g/cm3;
  • Temperatura topnienia aluminium to 660 oC.

Pozostałe własności:

  • Aluminium jest metalem odpornym na korozję dzięki tlenkowi glinu Al2o3, którym pokrywa się samoistnie;
  • Aluminium odznacza się wysoką przewodnością elektryczna i cieplną;
  • Aluminium występuje w przyrodzie jedynie w postaci związków chemicznych, najczęściej z krzemem i tlenem, tworząc różne minerały.

Zastosowanie:

Aluminium w czystej postaci od 99% zawartości stosuje się na przewody elektryczne, na folie,  powłoki kablowe i do platerowania, na urządzenia dla przemysłu spożywczego, w elektronice i elektrotechnice, przy wytwarzaniu aparatury chemicznej i folii kondensatorowych.

Stopy aluminium uzyskuje się poprzez dodanie takich pierwiastków jak: Si, Mg, Mn, Cu, Zn, Ti, Ni, Fe.  Stopy aluminium są stosowane jako materiały konstrukcyjne w przemyśle budowlanym (także na pokrycia dachowe), samochodowym, lotniczym, okrętowym, kolejowym, w klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwie i w elementach grzejnych (kolektory, wymienniki ciepła), jako elementy dekoracyjne w przemyśle meblowym i reklamowym, w energetyce i do wyrobu przewodów elektrycznych, do wytwarzania części maszyn i przemyśle opakowaniowym.

Szybki kontakt z firmą Metall-Expres

Masz pytanie?

zadzwoń: +48 17 860 34 00

×