Każdy z naszych oddziałów posiada stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. Są to decyzje na zbieranie odpadów. W Zakładzie w Zaczerniu posiadamy dodatkowo zezwolenie na odzysk metali w nowoczesnej instalacji spełniającej wszystkie wymagania krajowe i europejskie w zakresie ochrony środowiska.

Nasza firma idealnie wpisuje się w globalny rozwój gospodarki w zakresie odzysku i recyklingu. Wspólnie chcemy dbać o równowagę pomiędzy rozwojem naszej cywilizacji a naturą. Surowce wtórne zyskały na znaczeniu ze względu na zmniejszające się zasoby naturalne Ziemi. Przetwarzając odpady metali nieżelaznych pozwalamy w znacznym stopniu ograniczyć procesy zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz zmniejszamy ilości odpadów. Inną ważną kwestią przemawiającą za odzyskiem i recyklingiem metali jest minimalizacja kosztów produkcji oraz oszczędność energii.

Właściwe gospodarowanie odpadami stanowi bardzo ważny element w strukturze organizacyjnej naszej firmy. Każdy pracownik zdaje sobie sprawę z wagi problemu segregacji oraz konsekwencji niestosowania jej zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. Swoim doświadczeniem dzielimy się ze swoimi klientami. Prowadzimy systematyczny nadzór nad obrotem metalami wykorzystując do tego usankcjonowane prawnie dokumenty (Karty Przekazania Odpadu) a także poprzez weryfikację sposobów postępowania klientów podczas załadunków.

Działalność prowadzimy przy zastosowaniu metod i technologii mających na celu ochronę środowiska wodnego, powietrza, ograniczenie uciążliwości gospodarki odpadowej a także ochronę przed hałasem.