Recykling metali nadal jest opłacalny i stanowi ważny element zrównoważonego gospodarowania surowcami. Istnieje wiele korzyści z recyklingu metali.

Recykling pozwala na ograniczenie wydobycia surowców naturalnych, co ma pozytywny wpływ na środowisko i redukuje negatywne skutki związane z wydobyciem, takie jak degradacja środowiska i emisja gazów cieplarnianych.

Produkcja metali z surowców wtórnych (z recyklingu) wymaga znacznie mniejszej ilości energii niż produkcja z surowców pierwotnych. Na przykład produkcja aluminium z aluminium wtórnego zużywa o około 95% mniej energii niż produkcja z aluminium pierwotnego.

Recykling to także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Procesy wydobycia i produkcji metali z surowców pierwotnych są zazwyczaj bardziej energetycznie intensywne i generują większą ilość emisji gazów cieplarnianych niż procesy recyklingu.

Recykling metali zmniejsza ilość odpadów składowanych na składowiskach, co przyczynia się do zmniejszenia presji na środowisko.

Produkcja metali z surowców pierwotnych wymaga znacznej ilości wody, podczas gdy procesy recyklingu mogą zużywać znacznie mniej wody.

Warto wreszcie wspomnieć o korzyściach ekonomicznych. Recykling metali może być rentowny, ponieważ pozwala na pozyskanie wartościowych surowców wtórnych, które mogą być wykorzystane w produkcji nowych wyrobów.

Należy jednak zaznaczyć, że opłacalność recyklingu metali może być zależna od wielu czynników, takich jak lokalne ceny surowców, dostępność infrastruktury recyklingowej oraz technologie dostępne na rynku. Dlatego ważne jest, aby kontynuować inwestowanie w rozwój i ulepszanie procesów recyklingu, aby zwiększyć jego opłacalność i efektywność.

Także Metall-Expres stosuje recykling – w zakładzie sortuje się odpady oraz dba o to, aby każdy z pracowników był przeszkolony w tym zakresie. Każdy z oddziałów firmy posiada decyzje odpadowe dotyczące zbierania odpadów. Ponadto zakład w Zaczerniu posiada zezwolenie na odzysk metali. Od 2020 r. firma jest zarejestrowana w systemie BDO (Bazy Danych Odpadowych), w której prowadzi bieżącą ewidencję odpadów, składane są też roczne raporty odpadowe oraz sporządzane Karty Przekazania Odpadów.

Firma prowadzi również skup i sprzedaż złomów z metali kolorowych, stali kwasowej i nierdzewnej oraz stali czarnej. Najbardziej owocną współpracę nawiązano z polskimi hutami metali kolorowych, którym firma dostarcza ogromne ilości surowca. Zmieszany złom poddawany zostaje skrupulatnej segregacji tak aby jego klasyfikacja nie odbiegała od ogólnie przyjętych norm. Zajmując się odpadami, Metall-Expres przyczynia się do podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. Więcej o tej ofercie na stronie.