Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.07.2017 r.,  po dokonaniu  badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu pn. „Dostawa linii technologicznej do produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania wraz z instalacją oraz uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył:

UPCAST OY, Kuparitie 10, 28330, PORI, FINLAND