Metall-Expres Sp. z o.o. Beneficjentem

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dnia 15 kwietnia 2019 roku Spółka Metall-Expres podpisała umowę nr POIR.01.01.01-00-0612/18-00 o dofinansowanie projektu pn. Technologia topienia, odtleniania i odlewania ciągłego odpadów i złomów miedzi.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie do własnej działalności technologii produkcji profili z czystej miedzi Cu-ETP i Cu-OFE charakteryzujących się procentowym udziałem złomu i odpadów w składzie produktu.

W wyniku prowadzonych prac B+R ostatecznym rezultatem projektu będą profile miedziane (płaskowniki, pręty o przekroju kołowym i kwadratowym oraz kształtowniki) z miedzi Cu-OFE i Cu-ETP zawierające procentowy udział złomów i odpadów miedzianych spełniające warunki jakościowe norm: PN-EN-13601-2013-10E, PN-EN-13602-2013-10E, PN-EN-13605-2013-10E.

Wartość projektu: 9 735 352,29 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 5 514 005,53 zł.