Metall-Expres Sp. z o.o. Beneficjentem

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dnia 27 października 2017 roku Spółka Metall-Expres podpisała umowę nr POIR.03.02.02-00-0959/17 o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie technologii produkcji profili miedzianych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem projektu jest dywersyfikacja działalności Spółki poprzez produkcję profili miedzianych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  1. Zakup wyciskarki – maszyny do produkcji profili miedzianych. W danej maszynie wsad w postaci walcówki będzie obrabiany plastycznie i przekształcany w profil na odpowiedni wymiar.
  2. Zakup maszyny do ciągnienia – służącej do przerabiania profili, ich utwardzania i nadawania im odpowiednich właściwości mechanicznych wymaganych przez klientów.

Wartość projektu: 16 800 000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 6 000 000,00 zł.