Ten rodzaj to świetna alternatywa w stosunku do klasycznych jednofazowych stali austenitycznych i ferrytycznych. DUPLEX mają przede wszystkim dużą odporność na korozję ogólną, korozję międzykrystaliczną, korozję naprężeniową oraz korozję wżerową.

Jeśli porównamy ją z klasycznymi stalami austenitycznymi stal ta ma dużo wyższą wytrzymałość na rozciąganie. Wytrzymałość jest z reguły ok. dwa razy wyższa od granicy plastyczności, w przypadku stali austenitycznych relacja ta wynosi zaledwie ok. 0,35. Jest to o tyle ważne, że dla konstruktorów kluczową wielkością projektową jest granica plastyczności. Gdy pracujemy w podwyższonych temperaturach trzeba liczyć się ze spadkiem granicy plastyczności, w efekcie osłabienia umacniającego wpływu azotu.

Kolejną istotną zaletą stali duplex jest dobra ciągliwość w stanie przesyconym, jak i po spawaniu. Wydłużenie tej stali mierzone w próbie rozciągania jest niższe w porównaniu ze stalami austenitycznymi i wynosi 25 ÷ 30 %. Udarność w temperaturze pokojowej jest taka jak przy stali austenitycznej, choć z obniżeniem temperatury maleje szybciej. Stal duplex przechodzi w stan kruchy przy tempertaurze ok -50 °C. Zakres temperatur pracy stali duplex mieści się więc od -50 °C do +300 °C.

Inną cenną cechą materiału jest jego twardość. W wypadku duplex jest ona wyraźnie wyższa od stali austenitycznych, co związane jest z większą wytrzymałością struktury dwufazowej. Ta cecha sprawia, że stale duplex mają wysoką odporność na zużycie ścierne i erozję. Warto też wspomnieć o małej wartości współczynnika rozszerzalności liniowej, zauważalnie niższej od stali austenitycznych, a zbliżonej do współczynnika dla stali węglowych. Ma to kluczowe znaczenie, gdy zachodzi potrzeba łączenia w konstrukcji stali jej różnych gatunków.

Stal duplex wykorzystuje się często przy odsiarczaniu spalin czy na przykład odsalaniu wody. W przemyśle znajdziemy ją w różnych elementach połączeniowych – prętach, kolankach czy odkuwkach. Istnieją również liczne konstrukcje mostów w całości wykonane ze stali typu duplex.

Więcej o naszej ofercie stali nierdzewnej w zakładce.