Warto pamiętać, że materiałom, które używa się przy produkcji samolotów stawia się wyjątkowe wymagania. Muszą być one mocne, ale również lekkie i odporne na ścieranie. Wszystko to po to, aby zmniejszyć masę samolotu oraz zminimalizować zużycie paliwa. Ważną rolę odgrywa przy tym niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, wyższy moduł sprężystości, wytrzymałość na pracę w skrajnych warunkach temperaturowych, a także podwyższona odporność na działanie substancji chemicznych.

Kiedy mówimy o stopach i metalach stosowanych w lotnictwie, trzeba wspomnieć o duraluminium przeznaczonym do obróbki plastycznej – wieloskładnikowym stopie aluminium, miedzi (2,0-4,9%), magnezu (0,15-1,8%) oraz manganu (0,3-1,0%). Główne zalety to dobre właściwości mechaniczne przy relatywnie niewielkim ciężarze właściwym wynoszącym 2,8 g/cm3. Równie ważny jest wysoki poziom odporności na korozję.

Niezwykle ważną rolę w lotnictwie odgrywa aluminium – glin o czystości technicznej zawierający (w zależności od metody otrzymywania) różne ilości zanieczyszczeń. W efekcie rafinacji elektrolitycznej otrzymuje się aluminium, zawierające 99,95-99,955% Al. Ważna przy aluminium jest mała gęstość, dobre własności mechaniczne, odporność na korozję, a także dobra przewodność cieplna.

Dla przykładu, stopy aluminium dominują w strukturze samolotu Airbus, w tym w największym Airbus A380, gdzie około 61 proc. podzespołów wykonano ze stopów aluminiowych, 22 – z kompozytów, 10 z tytanu i stali oraz 3 – z kompozytu.  Istotnym krokiem w rozwoju lotnictwa jest wprowadzenie stopów o udoskonalonych własnościach np. stopów Al-Li czy też kompozytu Glare – laminatu aluminiowego, który został wzmocniony włóknami szklanymi tzw. FML. Technologia ta daje branży lotniczej bardzo dobre własności wytrzymałościowe i pozwala na wyraźne obniżenie ciężaru samolotu. Co w ostatecznym rozrachunku, nawet jeśli nieświadomie, doceni pilot, jak i pasażerowie na pokładzie.