Maksymalna temperatura dla przewodów aluminiowo-stalowych ACSR pozwalająca uniknąć nadmiernego pełzania materiału przewodu wynosi około 80°C. Natomiast miedź posiada dużo wyższą odporność na pełzanie w podwyższonej temperaturze i może być bezproblemowo podgrzewana do temperatury co najmniej 150°C. Jeżeli przy znamionowym obciążeniu przewód nawet osiąga temperaturę 80°C to może on przewodzić sporadyczne krótkotrwałe prądy przetężeniowe bez obawy trwałych skutków.

Sprawdźmy to na przykładzie. Przewód aluminiowo-stalowy ACSR Eagle i przewód miedziany CAC 185 mają taki sam prąd znamionowy 700 A w temperaturze 80°C. Aby uniknąć przekroczenia temperatury przewód ACSR Eagle nie może być przeciążany, podczas gdy przewód CAC 185 może być obciążony prądem do 1115 A, który nagrzewa go do temperatury 150°C, równemu przeciążeniu o ponad 60%. Co do zasady przeciążenia takie powinny być krótkotrwałe z powodu wyższych strat energii w porównaniu ze znamionowymi warunkami pracy, jednak pomagają one operatorom systemów przesyłowych reagować w sytuacjach awaryjnych.

Należy podkreślić, że zastosowanie miedzi stopowej w przewodach napowietrznych umożliwia lepsze funkcjonowanie w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Międzynarodowa norma EN 50341-1:2001 przewiduje cztery kategorie ekstremalnych warunków atmosferycznych w jakich należy sprawdzać działanie linii napowietrznych: LC 1a – ekstremalna prędkość wiatru w temperaturze projektowej (10°C), LC 1b – wiatr w minimalnej temperaturze (-20°C), LC 2c – niezrównoważone obciążenia od oblodzenia, różne obciążenia na przęsłach (-5°C) oraz LC 3 – kombinacja obciążenia od wiatru i od oblodzenia (-5°C). W każdej z tych kategorii przewody z miedzi stopowej mają przewagę nad przewodami stalowo aluminiowymi ACSR. Mniejsza średnica sprawia, że obciążenie przewodu od wiatru jest mniejsze. Z kolei dzięki wyższej temperaturze wyżarzania miedzi przewody mogą być powlekane różnego rodzaju powłokami bez obawy o pogorszenia mechanicznych właściwości materiału. Przykładowo mogą być wtedy stosowane powłoki hydrofobowe, które znacznie zmniejszają ryzyko oblodzenia.

Kolejną ważną zaletą miedzi stopowej jest fakt, że przewody z niej wykonane przyczyniają się do zmniejszenie strat ulotowych. Choć straty te w liniach wysokich napięć stanowią tylko część strat energii, to zjawisko ulotu wiąże się z hałasem, który dla wielu osób może być irytujący. Straty te są wysokie zwłaszcza w środowiskach wilgotnych. Dzięki wysokiej temperaturze wyżarzania miedzi, na przewody z miedzi stopowej może być nakładana powłoka anty-ulotowa, która w łątwy sposób zmniejsza straty, a samo zjawisko ulotu redukuje do granicy odbioru przez ludzkie ucho.

Podsumowując: przewody z miedzi stopowej są wartościową alternatywę dla stosowania przewodów stalowo aluminiowych. Choć miedź jest metalem o większym ciężarze właściwym, niż aluminium, to przewody takie nie wymagają wzmocnienia słupów linii napowietrznej. Co więcej, okazuje się, że większa wytrzymałość mechaniczna miedzi sprawia, że stalowy rdzeń jest zbędny, a mniejszy przekrój poprzeczny w duecie z powłoką hydrofobową skutkują mniejszym obciążeniem od wiatru i od oblodzenia.

Producenci przewodów napowietrznych znajdą w ofercie Metall-Expres szereg adekwatnych produktów z miedzi. Więcej szczegółów na stronie.