Istnieją dwa rodzaje połączeń szyn zbiorczych: złącza liniowe, które są niezbędne do montażu sterowalnych odcinków w instalacji, oraz złącza T, które służą do realizacji połączeń odgałęźnych. Te połączenia muszą cechować się wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na warunki środowiskowe, a także zapewniać niski opór, który utrzymuje się zarówno podczas obciążenia, jak i w trakcie całego okresu użytkowania złącza.

Wydajne połączenia w przewodach miedzianych szyn zbiorczych można zrealizować za pomocą różnych prostych metod, takich jak skręcanie, zaciskanie, nitowanie, lutowanie lub spawanie. Spośród nich skręcanie i zaciskanie cieszą się największą popularnością. Ponadto, szyny kształtowe mogą być prefabrykowane przy użyciu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem.

Połączenia śrubowe tworzy się poprzez nakładanie na siebie prętów i ich przykręcenie w obszarze zakładki. Chociaż są one kompaktowe, niezawodne i wszechstronne, mają pewną wadę polegającą na konieczności wiercenia lub przebijania otworów w przewodach, co może prowadzić do pewnego zniekształcenia przepływu prądu w szynie. Ponadto, połączenia śrubowe zazwyczaj wywierają mniej równomierny nacisk niż połączenia zaciskowe. Mimo tych ograniczeń, połączenia śrubowe są powszechnie stosowane i uznane za niezawodne. Co więcej, mogą być one łatwo zmontowane na miejscu.

Połączenia zaciskowe realizowane są poprzez nakładanie na siebie prętów i stosowanie zewnętrznego zacisku wokół obszaru zakładki. Brak otworów na śruby eliminuje zakłócenia w przepływie prądu, co skutkuje niższym oporem połączenia. Dodatkowa masa na połączeniu pomaga zmniejszyć fluktuacje temperatury podczas cyklicznych obciążeń.

Zaciski o odpowiednim projekcie zapewniają równomierny docisk i są łatwe w montażu, jednak zajmują więcej miejsca niż połączenia śrubowe i są droższe w produkcji.

Połączenia nitowane są podobne do połączeń śrubowych. Ich wydajność zależy od jakości wykonania; trudno jest kontrolować siłę docisku. Niemożność łatwego ich demontażu lub dokręcenia w trakcie eksploatacji, oraz trudności w instalacji, są ich głównymi wadami.

Kolejna metoda – połączenia lutowane lub lutownicze – rzadko są stosowane w szynach zbiorczych, chyba że są dodatkowo wzmacniane śrubami lub zaciskami, ponieważ nagrzewanie w warunkach zwarcia może prowadzić do uszkodzeń zarówno mechanicznych, jak i elektrycznych.

Połączenia spawane z kolei tworzy się poprzez stykanie końców prętów i następnie ich spawanie. Są one kompaktowe i charakteryzują się tym, że obciążalność prądowa nie jest zmniejszana, ponieważ złącze stanowi ciągły przewodnik miedziany. Niemniej jednak, wykonanie połączeń spawanych na miejscu może być niebezpieczne lub niepożądane.

Zrozumienie procesu łączenia miedzianych szyn zbiorczych jest niezbędne dla inżynierów, projektantów i operatorów systemów elektroenergetycznych, dlatego też w procesie projektowania i instalacji szyn zbiorczych, należy zawsze kierować się najlepszymi praktykami oraz normami branżowymi, dbając o odpowiednią precyzję, jakość materiałów oraz profesjonalną realizację.

Aby móc łączyć szyny miedziane trzeba mieć materiał wyjściowy. Wyroby z miedzi posiada w portfolio Metall-Expres, produkując płaskowniki i profile miedziane w gatunku Cu-ETP oraz Cu-OF, zgodnie z normą  EN 13601, w oparciu o innowacyjną metodę wyciskania CONFORM, które używane są do produkcji szyn zbiorczych. Więcej na temat tej linii wyrobów na stronie.