Projektowanie pod takie zastosowanie znacząco różni się od długich szyn zbiorczych, zarówno pionowych, jak i poziomych. Na przykład, pręty są częściowo osłonięte w szafach, co sprawia, że przepływ powietrza przez szafę wpływa na dostępne chłodzenie. Dodatkowo, te szafy zawierają znaczną liczbę urządzeń, takich jak wyłączniki, które również generują ciepło i zależą od systemu szyn zbiorczych w zakresie jego usuwania.

Profile mogą być używane do zmniejszenia masy przewodów miedzianych w istniejącym produkcie. Gdy dostępny jest nadmiernie przewymiarowany przewód, elastyczność projektowa umożliwia inżynierowi zdefiniowanie kształtu ciągnionych profili miedzianych, co pozwala na zaprojektowanie mniejszego profilu bez wpływu na obszary ograniczone przez istniejące punkty podparcia lub styki.

Profile pozwalają na redukcję efektu powłokowego. Straty wynikające z efektu powłokowego prawdopodobnie mają mniejsze znaczenie w rozdzielnicach, gdzie długości są stosunkowo krótkie, niż w przypadku długich szyn rozdzielczych. Niemniej jednak, odpowiednie uwzględnienie efektu powłokowego często pozwala na znaczne zmniejszenie strat mocy oraz poprawę wydajności energetycznej.

Profile to także mniejsza waga i koszty. Efekt powłokowy powoduje zwiększenie pozornej impedancji grubych przewodników, co oznacza, że gęstość prądu w ich wnętrzu jest znacznie mniejsza niż na powierzchni. W przypadku prostego prostokątnego przewodu występują obszary przekroju, gdzie gęstość prądu jest stosunkowo niska. Zastosowanie odpowiednio zaprojektowanego profilu pozwala na uzyskanie niemal jednorodnej gęstości prądu w przekroju, umożliwiając usunięcie materiału z tych obszarów, co prowadzi do oszczędności materiału, obniżenia kosztów i zmniejszenia wagi.

Profile mogą być zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić szybki montaż i łączenie bez konieczności wiercenia otworów, co może znacząco skrócić czas potrzebny do instalacji prętów w szafie, podnosząc jednocześnie spójność i jakość montażu.

Inną ważną cechą profili jest to, że łatwość ich dostosowywania na zamówienie umożliwia producentom OEM zapewnienie, że szafy montowane przez podwykonawców są zgodne z ich specyfikacjami, minimalizując przy tym ryzyko stosowania niższej jakości materiałów i procesów montażowych.

Wreszcie warto zwrócić uwagę na ekonomię profili. Oszczędności materiałowe, wynikające z zastąpienia standardowego przewodu profilem o nawet nieco mniejszym przekroju, mogą bez problemu zrekompensować wyższe koszty przetwarzania. W obecnej sytuacji cenowej rafinowanej miedzi, największym czynnikiem wpływającym na koszt ciągnionego profilu miedzianego jest koszt samego materiału.

Na tym jednak nie koniec. Zastosowanie profili pozwala uzyskać także inne oszczędności.  Połączenia i mocowania bez otworów skracają czas montażu i ułatwiają sam montaż. Występuje także mniejsza ilość odpadów generowanych w miejscu użycia (wiercenie i cięcie nie jest wymagane). W przypadku profili występuje optymalne wykorzystanie materiału do konkretnego zastosowania. Łatwiejsze jest też przeprojektowanie i optymalizacja przewodów w dostępnym produkcie.

Wyroby z miedź do produkcji szyn zbiorczych wytwarza Metall-Expres, produkując płaskowniki i profile miedziane w gatunku Cu-ETP oraz Cu-OF, zgodnie z normą  EN 13601, w oparciu o innowacyjną metodę wyciskania CONFORM. Więcej na temat wyrobów z miedzi na stronie.