Kopalnia produkuje miedź od zaledwie trzech lat, a prognozy wskazują, że będzie to robiła jeszcze przez około cztery dekady.

Faza 3 projektu, która została zakończona kilka miesięcy przed planowanym terminem i w ramach budżetu, obejmowała rozbudowę mocy przerobowych oraz poprawę infrastruktury energetycznej. Dzięki temu Ivanhoe Mines planuje dalsze zwiększenie produkcji miedzi do 800 tysięcy ton rocznie poprzez kolejne etapy rozbudowy, w tym fazę 4, której prace mogą ruszyć w najbliższym czasie​.

Status projektu w kopalni Kamoa-Kakula to niemały wyczyn w branży nękanej przez przekroczenia kosztów i opóźnienia, jeśli chodzi o złożone projekty na światową skalę. Co ważne Ivanhoe Mines także inwestuje w poprawę stabilności energetycznej, współpracując z lokalnymi dostawcami energii i zwiększając własne zdolności wytwórcze. W 2024 roku firma planuje zwiększyć zdolność generacji awaryjnej na miejscu do ponad 200 MW, co ma zapewnić niezależność energetyczną nawet podczas niestabilności sieci energetycznej w południowej części Demokratycznej Republiki Konga.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki działalności Kamoa-Kakula, w tym wyższą niż oczekiwano przepustowość i odzysk w koncentratorach Fazy 1 i Fazy 2, opcje zwiększenia produkcji miedzi do poziomu 800 tysięcy ton rocznie nie jest nierealny. Taki wskaźnik produkcji, pchnąłby kompleks miedziowy Kamoa-Kakula w kierunku bycia jednym z dwóch największych producentów miedzi na naszej planecie. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku miedzi oraz rozległe zasoby i rezerwy metalu w pobliżu kompleksu mielenia, zwiększenie przepustowości odblokowałoby znaczną wartość dla interesariuszy i akcjonariuszy firmy w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Rozbudowa kopalni Kamoa-Kakula stanowi kamień milowy w historii tej imponującej inwestycji, jak i wydobycia miedzi ogółem. Dzięki nowoczesnym technologiom i zaawansowanej infrastrukturze zakład ten będzie w stanie efektywnie produkować metal przez co najmniej cztery dekady, przyczyniając się do rozwoju globalnego rynku miedzi oraz rozwoju gospodarczego regionu DRC. Tym samym Kamoa-Kakula stanie się wzorem dla przyszłych projektów górniczych na całym świecie, łącząc ogromny potencjał produkcyjny z dbałością o środowisko i społeczności lokalne.

Wiadomości z rynku miedzi, takie jak te, niezwykle nas cieszą w Metall-Expres. Trzymamy kciuki za kolejne etapy i sukces całego projektu.